top of page

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Oppdatert: 8. jul. 2022

1. juli trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. I denne artikkelen finner du en oversikt over noen av de viktigste regelendringene. Ved å følge lenken kommer du til regjeringen som har utarbeidet en oversikt sortert på ansvarlig departement.


Kutt for uføre reverseres, karensåret for AAP fjernes, den generelle adgangen til midlertidig ansettelse oppheves og kollektiv søksmålsrett gjeninnføres.

Ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem

Forskriften har regler om de fleste sider ved et arbeidsforhold, for eksempel om arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold. Gir blant annet styrkede rettigheter knyttet til diskriminering, permisjon, arbeidstid og vern mot vold og trusler, samt adgang til å bringe inn saker om blant annet permisjonsrettigheter for Tvisteløsningsnemnda. I tillegg gis Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med at reglene følges.


Arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14–9 andre ledd f oppheves. Formålet er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft.
Comments


bottom of page