top of page

Nettbasert

HMS: Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud

og ledere i horeca-bransjen

logo nki.jpg

Verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring. Kurset gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

I samarbeid med NKI har vi utviklet dette nettbaserte «Grunnkurs i arbeidsmiljø». Dette kurset gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Målet er å gi kursdeltakeren kunnskap og forståelse for gjeldende krav, og dermed kunne bidra positivt til HMS-arbeidet i egen bedrift.

Kurset gir innføring i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter og er tilpasset virksomheter som har skriftlig avtale om kortere grunnopplæring enn 40 timer. Opplæringen gir en innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS. Et godt HMS-arbeid er viktig i arbeidet for økt trivsel og lavt sykefravær.

 

Vi anbefaler at leder og verneombud tar kurset sammen. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

Målgruppe:

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/ HR/ personal med mer innenfor HORECA-bransjen.

Faglig innhold:

Grunnkurs i arbeidsmiljø består av seks obligatoriske moduler:

Modul 1 Innføring i arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og annet aktuelt lovverk
Modul 2 Systematisk HMS-arbeid og internkontroll 
Modul 3 Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Modul 4 Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
Modul 5 Akan 
Modul 6 Tilsyn

 

Oppgaver etter hvert modul vil hjelpe kursdeltakeren til økt forståelse av gjeldende regelverk. I tillegg må kursdeltaker underveis i kurset jobbe med to obligatoriske innleveringsoppgaver, hvor det tas utgangspunkt i egen bedrift. Kursdeltaker vil ha tilgang til en veileder under hele kurset.

Kurset er spesielt rettet mot bedriftsmarkedet. 

Studietid:
Kursets arbeidsmengde tilsvarer 3 dager. Kursdeltaker kan fordele opplæringen over en tidsperiode på opptil 8 uker

 

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. 


Kursavgift refunderes ikke ved avbestilling etter bekreftet påmelding eller ved ikke fullført kurs.

Employee
bottom of page