Kurs og kurskalender

De ansattes kompetanse er bedriftens viktigste ressurs. HMSdesign tilbyr en rekke kurs og ulike former for opplæring på ulike nivå i bedriften. Vi ønsker å være din samarbeidspartner for målrettet opplæring og kompetansehevende tiltak.

 

HMSdesign holder en rekke åpne og bedriftsinterne kurs rundt om i landet. Kursene kan være i klasserom, en del av en ledersamling eller andre interne aktiviteter. HMSdesign kan også tilby e-læring enten som egne selvstendige kurs eller i kombinasjon med ordinære kurs.

 

Se vår kursoversikt og detaljerte kursbeskrivelser

logo nki.jpg

Nettbasert "Grunnkurs i arbeidsmiljø" for verneombud og ledere i horeca-bransjen

Dato

E-læring

Sted

Nettbasert

Tid

ca 3 dager

Pris

5500,-

Kontakt oss for medlemspris

Skjermbilde 2021-05-25 kl. 15.34.32.png

Nettbasert "HMS-kurs for ledere"

Dato

E-læring

Sted

Nettbasert

Tid

ca 4 timer

Pris

1450,- medlem

1750,- ikke medlem

konferanse

HMS kurs for ledere

Dato

Utsatt

Sted

-

Tid

-

Pris

2850,- medlem

3500,- ikke medlem

Påmelding
office

Nettbasert «HMS-kurs for ledere"

Kurset er tilrettelagt for å oppfylle Arbeidsmiljølovens §3-5: «Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Kurset gir innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid. Kursdeltaker får kunnskap til å videreutvikle og bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet i egen virksomhet.

 

Målet med kurset er at du som deltaker skal oppnå en god forståelse for ditt ansvar som arbeidsgiver og inneha kompetanse til kontinuerlig forbedringsarbeid i egen virksomhet. Godt HMS-arbeid vil bidra til et godt arbeidsmiljø som også kan gi gevinst i forhold til sykefravær, økt trivsel og bedre rutiner for avviksregistreringer med mer.

Ved aktivering av kurset har du 2 måneder på  å fullføre kurset med tilhørende praktiske oppgaver. Ved bestått vil du motta kursbevis. Som en del av kurset får du også nyttige HMS-verktøy.

 

Etter kurset kan du bruke ditt HMS-arbeid til å utøve god ledelse!

Nettbasert kurs

HMS: Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og ledere i HORECA-bransjen

logo nki.jpg

I samarbeid med NKI har vi utviklet dette nettbaserte «Grunnkurs i arbeidsmiljø». Dette kurset gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Målet er å gi kursdeltakeren kunnskap og forståelse for gjeldende krav, og dermed kunne bidra positivt til HMS-arbeidet i egen bedrift.

Kurset gir innføring i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter og er tilpasset virksomheter som har skriftlig avtale om kortere grunnopplæring enn 40 timer. Opplæringen gir en innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS. Et godt HMS-arbeid er viktig i arbeidet for økt trivsel og lavt sykefravær.

Kursets arbeidsmengde tilsvarer 3 dager. Kursdeltaker kan fordele opplæringen over en tidsperiode på opptil 8 uker

Employee

HMS: Grunnopplæring Arbeidsmiljø, 3 dager

HORECA

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men andre har også god nytte av opplæringen. Dette kurset kalles ofte for «40-timers kurset».

Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.  Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass.

 

Vi anbefaler at leder og verneombud tar kurset sammen. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

HMS-kurs for ledere, 1 dag

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheters toppledere gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, og gir en kort innføring i AML sine bestemmelser og systematisk HMS-arbeid.

Målet med kurset er at deltakerne skal oppnå en god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgivere og inneha kompetanse til kontinuerlig forbedringsarbeid i egen virksomhet. Godt HMS-arbeid vil bidra til et godt arbeidsmiljø som også kan gi gevinst i forhold til sykefravær, økt trivsel og bedre rutiner for aviksregistreringer med mer.

 

Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

Kommunikasjon og konflikthåndtering, 3 timer

«Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve."

Søren kierkegaard (1813-1855)

Hvorfor er kommunikasjon så vanskelig? Og hvorfor eskalerer enkelte konflikter utover de impliserte sin evne til å beherske situasjonen? I samspill med kolleger og kunder vil personer ha ulik oppfattelse av hva som er konflikt eller ikke.

God kommunikasjon er den fundamentale forutsetningen for vellykket ledelse. Gjennom kurset vil du tilegne deg kompetanse og ferdigheter som bidrar til å motivere ansatte, kunne håndtere konflikter på arbeidsplassen samt sikre godt arbeidsmiljø og god ressursutnyttelse i virksomheten.

Medarbeidersamtalen og den nødvendige samtalen, 4 timer

En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale mellom leder og medarbeider. Riktig gjennomført kan medarbeidersamtaler være gode verktøy i bedriftens helhetlige HR arbeid.

Alle vet at ledere ikke skal skyve problemer under teppet. Likevel er et av de vanligste ankepunktene mot ledere at de ikke tar tak i problemer eller konfronterer dem som forsømmer seg. Vi ser på teknikker for god gjennomføring.

Målet med kurset er at deltakerne skal oppnå en god forståelse og trygghet for gjennomføring av medarbeidersamtalen. Deltakerne skal også være rustet til å forberede seg samt gjennomføre den nødvendige samtalen uansett hva grunnen er.

Seksuell trakassering, 3 timer

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk).

Arbeidsgiver skal organisere og lede arbeidet slik at ingen arbeidstakere blir utsatt for seksuell trakassering. Skulle det likevel skje har arbeidsgiver ansvar for å følge opp hendelsen i etterkant.

Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å forebygge seksuell trakassering på den samme systematiske måten som andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre kurs

Takk! Melding er sendt.