top of page

Nettbasert
HMS-kurs for ledere, ca 4 timer

Kurset er tilrettelagt for å oppfylle Arbeidsmiljølovens §3-5: «Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Kurset gir innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid. Kursdeltaker får kunnskap til å videreutvikle og bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet i egen virksomhet.

Målet med kurset er at du som deltaker skal oppnå en god forståelse for ditt ansvar som arbeidsgiver og inneha kompetanse til kontinuerlig forbedringsarbeid i egen virksomhet. Godt HMS-arbeid vil bidra til et godt arbeidsmiljø som også kan gi gevinst i forhold til sykefravær, økt trivsel og bedre rutiner for avviksregistreringer med mer.

 

God HMS er god ledelse!

 

Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

Målgruppe:

Daglige ledere og andre med drift- og personalansvar.

Faglig innhold:

  • Arbeidsmiljøloven (AML) og Arbeidsmiljølovens tilhørende forskrifter

  • HMS- dokumentasjon og systematisk HMS-arbeid i egen virksomheten

  • Risikokartlegging og risikostyring

  • Verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjeneste (BHT)

  • Sykefraværsarbeid og IA

  • Konflikthåndtering

  • Tips og råd ved tilsyn

  • Test som krever bestått

  • Oppsummering

  • Ved 75% måloppnåelse på oppgaven vil du få tilsendt kursbevis

Studietid:         

Kursets arbeidsmengde tilsvarer ca 4 timer. Kursdeltaker kan fordele opplæringen over en tidsperiode på opptil 4 uker.

 

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. 

 

Kursavgift refunderes ikke ved avbestilling etter bekreftet påmelding eller ved ikke fullført kurs.

Skjermbilde 2021-05-25 kl. 15.34.32.png
bottom of page