top of page

Kommunikasjon og konflikthåndtering, 3 timer

«Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve."

Søren kierkegaard (1813-1855)

Hvorfor er kommunikasjon så vanskelig? Og hvorfor eskalerer enkelte konflikter utover de impliserte sin evne til å beherske situasjonen? I samspill med kolleger og kunder vil personer ha ulik oppfattelse av hva som er konflikt eller ikke.

God kommunikasjon er den fundamentale forutsetningen for vellykket ledelse. Gjennom kurset vil du tilegne deg kompetanse og ferdigheter som bidrar til å motivere ansatte, kunne håndtere konflikter på arbeidsplassen samt sikre godt arbeidsmiljø og god ressursutnyttelse i virksomheten.

 

Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

Målgruppe:

Kurset passer for deg som er leder eller mellomleder og har personalansvar.

Faglig innhold:

  • motiverende kommunikasjon

  • konflikthåndtering på arbeidsplassen

  • hvordan bli en bedre formidler

3 timers kurs: Pris kroner 1450,-     

Alle priser er pr pers inkludert enkel bevertning, kursbevis og kursdokumentasjon.

Tidspunkt etter avtale.

 

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. 
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Young Forfatter
bottom of page