top of page

Medarbeidersamtalen og den nødvendige samtalen,

4 timer

En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale mellom leder og medarbeider. Riktig gjennomført kan medarbeidersamtaler være gode verktøy i bedriftens helhetlige HR arbeid.

Alle vet at ledere ikke skal skyve problemer under teppet. Likevel er et av de vanligste ankepunktene mot ledere at de ikke tar tak i problemer eller konfronterer dem som forsømmer seg. Vi ser på teknikker for god gjennomføring.

Målet med kurset er at deltakerne skal oppnå en god forståelse og trygghet for gjennomføring av medarbeidersamtalen. Deltakerne skal også være rustet til å forberede seg samt gjennomføre den nødvendige samtalen uansett hva grunnen er.

 

Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

Målgruppe:

Ledere med personalansvar.

Faglig innhold:

  • forberedelser og planlegging av samtaler

  • innføring i teknikker (LØFT) for gjennomføring

  • oppfølging av samtalene

  • hvordan planlegge "den nødvendige samtalen"

  • disposisjon, agenda og gjennomføring

  • oppfølging av samtalen

4 timers kurs: Pris kroner 1750,-                    

Alle priser er pr pers inkludert enkel bevertning, kursbevis og kursdokumentasjon.

Tidspunkt etter avtale.

 

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. 
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Medarbeiersamtalen
bottom of page