top of page

HMS-kurs for ledere, 1 dag

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheters toppledere gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, og gir en kort innføring i AML sine bestemmelser og systematisk HMS-arbeid.

Målet med kurset er at deltakerne skal oppnå en god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgivere og inneha kompetanse til kontinuerlig forbedringsarbeid i egen virksomhet. Godt HMS-arbeid vil bidra til et godt arbeidsmiljø som også kan gi gevinst i forhold til sykefravær, økt trivsel og bedre rutiner for aviksregistreringer med mer.

 

Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

Målgruppe:

Øverste ledere og andre med arbeidsgiveransvar.

Faglig innhold:

  • innføring i arbeidsmiljøloven

  • arbeidsgivers ansvar og plikter

  • roller i HMS-arbeidet

  • systematisk HMS-arbeid og krav til arbeidsmiljøet

  • tilrettelegging av arbeidet

1 dagers kurs: Pris kroner 2850,-         

Alle priser er pr pers inkludert lunsj, kursbevis og kursdokumentasjon.

Kurset har varighet fra kl 0900-1530 om ikke annet er beskrevet

 

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. 
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Forretningsmøte
bottom of page