top of page

Bransjerettet Grunnopplæring arbeidsmiljø, 3 dager

HORECA-bransjen

Verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring. Kurset gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

Dette kurset kalles ofte for «40-timers kurset».

Kurset gir innføring i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter og er tilpasset virksomheter som har skriftlig avtale om kortere grunnopplæring enn 40 timer. Opplæringen gir en innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS. Et godt HMS-arbeid er viktig i arbeidet for økt trivsel og lavt sykefravær.

 

Vi anbefaler at leder og verneombud tar kurset sammen. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

Målgruppe:

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/ HR/ personal med mer innenfor HORECA-bransjen.

Faglig innhold:

  • Innføring i arbeidsmiljøloven

  • roller i arbeidsmiljøarbeidet

  • psykososialt arbeidsmiljø

  • systematisk HMS-arbeid

 

3-dagers klasserom uten E-læring, Pris kroner 6250,- 

Alle priser er pr pers inkludert lunsj, kursbevis og kursdokumentasjon.

Kurset har varighet fra kl 0900-1530 om ikke annet er beskrevet

 

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. 
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Gruppe Meeting
bottom of page