top of page

Praktisk sykefraværsarbeid, E-læring

Price

kr 775,-

Duration

3 timer

Om kurset

Godt sykefraværsarbeid kan både redusere sykefraværstiden, og noen ganger også forhindre sykefravær. I sykefraværsoppfølgingen er det en rekke oppgaver som tilligger arbeidsgiver. Dette kurset gir en oversikt over oppgaver og mulige verktøy i forbindelse med disse.


Faglig innhold:

  • Sykefravær og inkluderende arbeidsliv

  • Sykefraværsrutiner

  • Roller i sykefraværsarbeidet

  • Rutine for oppfølging av sykemeldte

  • Oppfølgingsplan

  • Dialogmøter

  • Arbeidstakers plikter

  • Økonomiske virkemidler, Raskere tilbake med mer

  • Ekspertbistand

  • Oppsigelsesvern ved bistand


Medlemspris: kr. 995,-

Ikke medlem: kr. 1250,-

bottom of page