top of page

Medarbeidersamtalen og den nødvendige samtalen, E-læring

Price

kr. 775,-

Duration

3 timer

Om kurset

Målet med kurset er at deltakerne skal oppnå en god forståelse og trygghet for gjennomføring av medarbeidersamtalen. Deltakerne skal også være rustet til å forberede seg samt gjennomføre den nødvendige samtalen uansett hva grunnen er.

Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, gruppeoppgaver og bruk av deltakernes egne erfaringer. Foredragsholderne har lang erfaring i disse tema og bruker praktiske og relevante eksempler og «caser» for å gjøre kurset praktisk rettet.

Målgruppe:

Ledere med personalansvar.

Faglig innhold:

  • forberedelser og planlegging av samtaler

  • innføring i teknikker (LØFT) for gjennomføring

  • oppfølging av samtalene

  • hvordan planlegge "den nødvendige samtalen"

  • disposisjon, agenda og gjennomføring

  • oppfølging av samtalen


Pris for medlemmer: kr. 775,-

Pris for ikke medlemmer: kr. 995,-

bottom of page