top of page

IK-mat og HACCP for kjøkkensjefer og ledere, , E-læring

Cena £

Kr. 425,-

Czas trwania

3 timer

O kursie

HACCP er en metodikk for å identifisere, vurdere og kontrollere/styre farer som er viktige for produksjon av trygg mat. Det er en del av et internasjonalt regelverk for mattrygghet.


 • Revisjon og vedlikehold av eget IK-mat-system

  • krav til innhold

 • Dokumentasjonskrav, sjekklister og egenkontroll

  • Oversikt over registreringer

 • Avviksrutiner

 • Grunnforutsetninger

 • Fareanalyser og HACCP

  • Bakterier og toksiner

  • Allergener

  • Flytskjema

  • Grenseverdier

 • Hygiene

 • Opplæringsrutiner

 • Smilefjes

 • Forberedelse til tilsyn

 • Gjeldende regelverk


Pris for medlem: 425,-

Pris for ikke medlem: 625,-
bottom of page