top of page

IK-mat for kjøkkenpersonell, E-læring

Cena £

kr. 275,-

Czas trwania

2 timer

O kursie

Målsettingen med kurset er å sikre at alle ansatte får kompetanse til å forstå og etterleve gode rutiner for å kunne produsere trygg mat.

  • Innhold i et IK-matsystem

  • Grunnforutsetninger og daglig rutiner

  • Dokumentasjonskrav

  • Grenseverdier og avvikssystem

  • Mikrobiologi og produksjonshygiene

  • Personlig hygiene

  • Egenkontroll

  • Regelverk


Pris for medlem: 275,-

Pris for ikke medlem: 425,-

bottom of page