top of page

Grunnopplæring i Arbeidsmiljø (HMS), E-læring

Cena £

kr. 4400,- eks mva

Czas trwania

40 timer

O kursie

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men er også aktuelt for arbeidsgivere, ledere, mellomledere og ansatte med personalansvar som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø og HMS-arbeid.Mer om kurset

Grunnkurs i arbeidsmiljø gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Målet er å gi kursdeltakeren kunnskap og forståelse for gjeldende krav, og dermed kunne bidra positivt til HMS-arbeidet i egen bedrift.


Kurset kombinerer nettbasert undervisning, prosjektoppgave samt virtuelt klasserom. Kurset dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring for 40-timers "HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)."


Målsetting

Kurset skal gi deg innsikt og forståelse for det systematisk HMS-arbeid. Målet er å gi grunnleggende kunnskap til til verneombud, deltakere i AMU og andre som aktivt arbeidet med HMS i egen virksomhet.


Temaer i kurset

  • Innføring i Arbeidsmiljøloven (AML) og tilhørende forskrifter

  • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll

  • Risikokartlegging og risikostyring

  • Verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjeneste (BHT)

  • Sykefraværsarbeid og IA

  • Konflikthåndtering

  • AKAN

  • Tips og råd ved tilsyn

  • Test som krever bestått

  • Oppsummering


Pris for medlem: 4400,-

Pris for ikke medlem: 5600,-

bottom of page